وکیل دختران شین آباد از اعزام آن‌ها به آمریکا برای درمان خبر داد

وکیل دانش آموزان شین آبادی از موافقت هیات پزشکی با اعزام این دختران به آمریکا برای انجام درمان تکمیلی خبر داده است. حسین احمدی نیاز، وکیل این دانش آموزان گفته که قرار است آن ها بعد از ۲۲ خرداد و پایان امتحانات برای درمان به آمریکا فرستاده شوند.

به گزارش بی بی سی، احمدی نیاز در این مورد که قرار است این دانش آموزان به آمریکا اعزام شوند، گفت: "پزشکان ایرانی مقیم آمریکا برای درمان آن ها اعلام آمادگی کردند و ابراز امیدوار کردند با توجه به امکاناتی که در آن کشور وجود دارد این دختران درمان شوند."

در آذرماه سال ۱۳۹۱ یک دبستان دخترانه در روستای شین‌آباد در پیرانشهر، استان آذربایجان غربی ایران آتش گرفت. بیش از ۲۹ دختر دانش آموز در این سانحه دچار سوختگی شدند. دو نفر از آنها بر اثر شدت جراحات، جان خود را از دست دادند و۱۲ نفر هم دچار زخم های ناشی از سوختگی شدند.

پرونده قضایی این آتش سوزی هنوز هم بعد از ۵ سال به نتیجه نرسیده است.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد