در همين رابطه


محمود صادقی: مجلس در موضوع اخراج اساتید دانشگاه آزاد ورود می‌کند

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از ورود مجلس به موضوع اخراج اساتید دانشگاه آزاد خبر داد.

«محمود صادقی» نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره خبر اخراج برخی اساتید دانشگاه آزاد گفت: در این خصوص جا دارد که کمیسیون آموزش مجلس ورود کند و در جلسه بعدی کمیسیون حتما این موضوع را مطرح خواهم کرد.

صادقی درخصوص خبری که بر اساس آن مسوولان دانشگاه آزاد در پی جذب بورسیه های غیرقانونی دوران احمدی نژاد هستند، گفت که او هم شنیده که دانشگاه آزاد برنامه دارد این اشخاص را جذب کند.

این نماینده مجلس افزود: صرف از نظر مسائل سیاسی قضیه، ظاهرا دانشگاه آزاد ترجیح داده به جای کادر پاره وقت، کادر ثابت جذب کند. چندی پیش رهبر که به کمیسیون آموزش آمده بود، یکی از مشکلات دانشگاه آزاد را هرم هیات های علمی عنوان کرد که باید تغییر کند.

صادقی همچنین درباره آخرین وضعیت بورسیه های دوران احمدی نژاد، اظهار کرد: این سوالی بود که از وزیر علوم پرسیدیم و ایشان برای پاسخ یک ماه وقت خواستند. با این حال به نظر می رسد بسیاری از بورسیه ها به دانشگاه بازگشته اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد