در همين رابطه


پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس: رئیس جمهوری درخواست دیدار فراکسیون زنان را نمی پذیرد

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو به "جماران" از جمله گفت:

«مباحثی مانند وضعیت فرزندان ناشی ازدواج با اتباع بیگانه و ازدواج با فرزندخوانده به هیات رئیسه تقدیم شده است، اما متاسفانه به صحن نمی‌آید.

طرح‌ها یا لوایحی با فوریت به هیات رئیس تقدیم می‌شود، اما آن‌ها این موارد را به تعویق می‌اندازند.

حدود دو سال است که از طریق افراد مختلف برای رئیس‌جمهوری پیغام می‌فرستم اما با درخواست دیدار من موافقت نمی‌کنند.

چرا لایحه تامین امنیت زنان که چندین سال بررسی شده است و سه قوه بر سر اهمیتِ تصویب آن اتفاق نظر دارند، باید از سوی نهادهای بیرونی تضعیف شود؟

نهادهایی فراتر از قوه مجریه، مجلس و حتی قوه قضائیه وجود دارند که در این امور اعمال نفوذ می‌کنند.

انتساب دختران خیابان انقلاب به افرادی که در خارج از کشور هستند، صحیح نیست.

بعد از آغاز سال نو برای چاره‌اندیشی درباره مطالبه دختران خیابان انقلاب یک کارگروه با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، معاونت زنان، مرکز پژوهش‌ها و فعالان مدنی در فراکسیون زنان برگزار می‌کنیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد