حافظ رند شیراز

 سرگذشت حافظ، رند شیراز با صدای سیاوش اوستا. حافظ مورد خشم و تنفر متشرعین دوران خود بود و سرانجام توسط آنان کشته شد

دانلود با سرعت
 بالا

دانلود با سرعت
پايين

  لطفا با خریداری این اثر گرانبها از
پدید آورنده آن پشتیبانی کنید

مهربان ياران تلاش کنيد تا آثار هر نويسنده ا ی را بخريد زيرا هم از تازه ترين چاپها برخوردار ميشويد وهم کتابخانه خود را پر بار تر ميکنيد و از همه مهمتر به نويسنده کمک ميکنيد تا بتواند کارهايش را دنبال کند برای هرگونه سفارش وکمک
مالی اينجا کليک کنيد