به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم

گرفته شده از سايت تاريخ وفرهنگ ايران زمين

قوم ايراني اساسا از كجا برخاست؟ چگونه قومي بود؟ چه آداب و عقايد و رسومي داشت؟ در چه شرايطي سرزميني كه بعدها نام ايران به خود گرفت با نام قوم ايراني گره خورد؟ اساطير ايراني در اين باره چه ميگويند؟


زرتشت در چه زماني مي‌زيست؟ در كجا مي‌زيست؟ پيام دين نوينش را چگونه تبليغ ميكرد؟ چرا از خوارزم در جنوب درياچه‌ي آرال به بلخ در غرب تاجيكستان كنوني هجرت كرد؟ كتاب ديني زرتشت چه بود و زرتشت درآن چه ميگفت؟ 


كورش بزرگ چگونه جهان را گشود و بزرگترين شاهنشاهي تاريخ را تشكيل داد؟ گواهي اسناد و مدارك تاريخي بر بزرگي و رادمردي و انساندوسي كورش بزرگ ـ لوح حقوق بشر كورش بزرگ، نوشته‌هاي كاهنان بابلي در قرن ششم قبل از مسيح، نوشته‌هاي انبياي اسرائيلي در تورات، نوشته‌هاي فيلسوفان و تاريخ‌نگاران يوناني در قرن پنجم قبل از مسيح


ماني پيامبر زاهد دنياگريز ـ شرايط پيدايش ماني و دين او، تعاليم و عقايد ماني و تأثير آن در افكار ديني خاورميانه


مزدك پيامبر دنياساز و مبلغ شادي ـ شرايط پيدايش مزدك، تعاليم مزدك و ارتباط آن با تعاليم اصلي زرتشت


 براي مطالعه‌ي تاريخ ايران از دورترين دوران تا پايان روزگار شاهنشاهي ساساني، پيوند تا زير را كليك كنيد تا صفحه‌ي جديدي دربرابرتان باز شود كه شامل فهرست كامل كتاب يادشده است. اگر علاقه داشتيد ميتوانيد به مطالعه بپردازيد 


ريشه‌هاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام


نقش ايرانيان اسيرشده‌ي مقيم مدينه در ترور خليفه‌ي دوم، عمر ابن خطاب 


جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار


سابقه‌ي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان


فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني 
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي 
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه‌ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود 


نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشي‌مذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني 

 
 
 

 

رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت 


هركجا درنگري از جيحون تا به فرات     از بناهاي نياكانم بيني آيار


متن توصيه‌نامهء مؤبد تنسر به پادشاه طبرستان
به گزارش روزبه ابن مقفع و بازنويسي صاحب تاريخ طبرستان
 


متن نوصيه‌نامهء طاهر ذواليمينين به پسرش عبدالله
برگرفته از آرشيو خلافت عباسي، منقول در تاريخ طبري
 


نظامي و بانو آفاق قبچاقي ـ داستان يك عشق جاودانه  


شأن نزول قصيدهء خمريهء رودكي سمرقندي  

 

Copyright © 1999-2005<%=Year(Date)%> Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست